SYSTEMAVGIFT IP GRIS GRUNDCERTIFIERING

Årlig systemavgift IP Gris Grundcertifiering

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.
Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad till den certifierade verksamhetens storlek. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

Systemavgiften för certifiering av grisproduktionen bestäms efter den dominerande inriktningen (suggor i produktion, alternativt antal levererade slaktsvin per år). Man betalar alltså en systemavgift per företag för IP Gris Grundcertifiering.

Systemavgift-IP-Gris-grundcertifiering 2022.pdf

Rabatter systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag
    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.
  • Flera företag med samma IP-certifiering
    Om flera företag med samma ägare är certifierade enligt en och samma standardmodul (ex. IP Gris Grundcertifiering) kan flerföretagsrabatt tillämpas. Flerföretagsrabatt innebär att full systemavgift betalas för det företag som har störst certifierad verksamhet och de andra företagen betalar den reducerade avgiften 1100 kr exkl. moms per år och per företag.

    Flerföretagsrabatten kan inte kombineras med ”Tilläggsinriktning reducerat pris”.

Korrekta uppgifter om din produktion

För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »