4. Etablering och åtgärder i växande grödor

Etablering och åtgärder i växande grödor

4.1 Egenforsakran-gmo-ifyllningsbar.pdf

4.3 Egenförsäkran avloppsslam.pdf

4.4.1 Biogödsel

4.5 Riskbedömning av organisk gödsel.pdf

4.6 Gödseljournal.xlsx

4.6.1 Växtnäringsbalans

4.7.2 Odlingsjournal - Kompendium.pdf

4.7.3 Efterkalkyl

4.7.4 Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022.pdf

4.7.16 Beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal

4.8 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar 2022.pdf

4.8 HVMFS 2016 16.pdf

4.9 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar 2022.pdf

4.9.1 Hållbart vattenuttag.pdf

4.9.1 Bevattna för ökad skörd och bättre näringsupptag.pdf

4.10 Kemisk ogräsbekämpning 2022.pdf

4.10 Svamp och insekter 2022.pdf

4.11 Förvaring av växtskyddsmedel.pdf

4.12 Inventarieförteckning för växtskyddsmedel- ifyllningsbar.pdf

4.13 Säkert växtskydd

4.13 Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel.pdf

4.15 Avtalsmall för inhyrda tjänster-ifyllningsbar 2021.pdf

4.16.1 Handledning till Egen Teknisk Översyn (ETÖ) (1).pdf

4.16.1 Att tänka på inför funktionstestet.pdf

4.18 och 4.19 Rekommendationer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål.pdf

4.20 Rekommendationer för odling av råg.pdf

4.20.1 Kemisk ogräsbekämpning 2021.pdf

4.20.1 Dosnyckel för höst- och vårsäd.pdf

4.21 Odlingsjournal - Kompendium.pdf

4.21 Växtskyddsjournal.pdf

4.22 Preparat farliga för pollinerande insekter 2022.pdf

4.23.1 Skyddsavstånd

Växtskyddsåtgärder

Att förebygga växtskyddsproblem - en viktig del i integrerat växtskydd.pdf

4.24.1 Råd om goda växtföljder.pdf