Stödmaterial 2022

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING FRUKT & GRÖNT

1.4K och 1.4VK Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

1.6K och 1.8VK Klimatpåverkan köldmedier.pdf

1.7K och 1.9VK Köldmedieförteckning.pdf

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

3.2K Kvävebalans och nyckeltal-sammanställning.xls

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING GRIS

1.2K Utvärdering av Energikollen på djurgårdar 2012-2017.pdf

1.4K Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

3.2K Kvävebalans och nyckeltal-sammanställning.xls

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING KYCKLING & ÄGG

1.4K Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING LAMM

1.4K Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

3.2K Kvävebalans och nyckeltal-sammanställning.xls

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING NÖT & MJÖLK

1.2K Utvärdering av Energikollen på djurgårdar 2012-2017.pdf

1.4K Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

3.2K Kvävebalans och nyckeltal-sammanställning.xls

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING PRYDNADSVÄXTER & PLANTSKOLA

1.4PK och 1.4 VK Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

1.6PK och 1.8VK Klimatpåverkan köldmedier.pdf

1.7PK och 1.9VK Köldmedieförteckning.pdf

5.2PK Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning

TILLVAL KLIMATCERTIFIERING VÄXTODLING

1.4K Beräkning andel förnybar energi och energinyckeltal.xlsx

3.1K Greppa näringens verktyg för beräkning av växtnäringsbalans

3.2K Kvävebalans och nyckeltal-sammanställning.xls

7.2K Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning