Cognit

COGNIT
 

Cognit hjälper organisationer att enklare och kostnadseffektivare hantera information, samarbete och vidareutveckling av sin verksamhet genom att etablera certifierbara ledningssystem för IP Livsmedel.

 

• Enkla utifrån ett användarperspektiv - vilket hjälper människor att bättre utföra sina arbetsuppgifter 

 

• Riskbaserade för att enklare prioritera utmaningar, verka förebyggande och identifiera affärsmöjligheter

 

• Processbaserade - för att minimera mängden dokument och för att alla skall kunna se helheten

 

• Effektiva utifrån ett verksamhetsperspektiv - då de skapar snabbare utveckling och bättre ekonomiskt resultat utan att skapa stress inom organisationen.

 

Cognit Consulting AB www.cognit.se


Joakim Stenström - Verksamhetsutvecklingschef digitala ledningssystem - Joakim@cognit.se tel 070-3494549

 

Mary Envall – Verksamhetsutvecklare digitala system -

Mary.envall@cognit.se  tel. 070-5144071