Livsmedelsjuristerna

LIVSMEDELSJURISTERNA


Livsmedelsjuristerna hjälper företag inom livsmedelsbranschen med de frågeställningar de dagligen ställs inför. Med vår samlade mångåriga erfarenhet från branschen har vi stött på de flesta utmaningar. Livsmedelssäkerhet, myndighetskontroll, personalfrågor, certifikat mm.

 

Du kanske har kunder som kräver att du har ett certifikat för att få fortsätta att leverera. Vi har ett väl beprövat och fungerande kontrollprogram för IP Livsmedel anpassat för just din verksamhet. Restaurang, catering, grossist, tillverkande industri. Vi har implementerat vårt program hos ett antal företag i din bransch.

 

Vi har skräddarsydda diplomerade utbildningar för kompetenshöjning hos din personal. Hygien, livsmedelssäkerhet mm. Vi anpassar och håller våra utbildningar på plats hos dig på kväll eller helg när det passar bäst för din verksamhet.

 

KONTAKT

info@livsmedelsjuristerna.se

08 – 410 252 00

www.livsmedelsjuristerna.se