IP Sigill Nöt & Mjölk klimatcertifiering

Klimatcertifierad nötköttsproduktion

Som ett tillval till IP-certifieringen på Sigillnivå kan man som nötköttsproducent välja klimatcertifiera sin produktion.

För att klimatcertifiera sin nötköttsproduktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att ingen soja används i fodret, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.