Regelhandbok

Regelhandböcker för IP Sigill Nöt & Mjölk

Standard för kvalitetssäkrad nöt- och mjölkproduktion med tillval för naturbeteskött och klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

För regelhandboken IP Sigill Nöt & Mjölk som börjar gälla 2022 klickar du här

 

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Nöt & Mjölk beställa här.

Regeländring inom IP Sigill Nöt & Mjölk 2020-1: Det kan vara svårt för producenter att få tag på utsäde som inte är kemiskt betat och därför väljer vi att lätta på reglerna. 

Läs om regeländringen här!

Grundnivå

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

Följebrev Sigill Nöt & Mjölk 2022.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Nöt & Mjölk grundcertifiering (version 2020:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2022 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Nöt & Mjölk tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.