Systemavgift

Årlig systemavgift för Nöt & Mjölk

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Systemavgift betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden.

Systemavgift IP Nöt & Mjölk grundcertifiering

Systemavgift IP Sigill Nöt & Mjölk