Åtgärder biologisk mångfald

Lista åtgärder biologisk mångfald

På Sigillnivån finns krav på att vidta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Åtgärderna ska väljas från listan Åtgärder biologisk mångfald. Här hittar du den senaste versionen.

Lista åtgärder biologisk mångfald 2022-ifyllningsbar copy.pdf