6. Hantering efter skörd inkl. kylning, torkning, lagring, packning och transport