•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

CERTIFIERING AV LAMMPRODUKTION

Kvalitetssäkring  av lammproduktion genom IP-certifiering erbjuds idag på Sigillnivå och genom tillvalen klimatcertifiering och naturbeteskött. Sigillnivån säkerställer högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och en klimatcertifiering innebär att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

Läs mer om certifiering enligt IP Sigill Lamm »

Nyhetsbrev

Klicka på länken för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev om IP-standarden.

SIGILLNIVÅ & TILLVALSNIVÅ

REGLER & STÖDMATERIAL

Här finns aktuell regel- handbok, åtgärdsplan och allmänna villkor för direkt nedladdning.