Viktiga miljöfrågor

IP-standarden - en nordisk standard för hållbarare produktion av mat och blommor inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljöansvar och sjysta arbetsvillkor.

Ökad konkurrenskraft och trygghet

Det är vad IP-certifiering handlar om, att underlätta affärer och förebygga problem. Den är ett kvitto på att produktionen motsvarar kundernas krav, det gäller oavsett om du levererar till livsmedelsindustrin, den offentliga sektorn eller direkt till dagligvaruhandeln. För att passa företag med olika behov finns reglerna i IP-standarden i tre nivåer med ökande ambitionsgrad. Grundnivån passar för dig som vill känna dig säker på att du följer lagen. Utöver det finns regler om djuromsorg och hållbarhet som ger möjligheten att använda någon av Svenskt Sigill märkningarna.

Läs mer här

Nordisk hållbarhetscertifiering

Klimatet, lagstiftningen och de geografiska förutsättningarna i Norden skiljer sig från resten av Europa. Till exempel används betydligt mindre växtskyddsmedel och antibiotika. Dessutom fungerar arbetsmarknaden annorlunda. IP-standarden är utformad för att ta vara på detta. Samtidigt följer vi ständigt forskningen om vilka åtgärder som ger störst nytta för livsmedelssäkerheten, djuren och miljön, så att IP-standarden alltid gör skillnad på riktigt.

IP-standarden utvecklas tillsammans med de företag och organisationer som har nytta av att det finns livsmedel och blommor från IP-certifierad produktion på marknaden.

IP-standarden är baserad på ISO 17067 och accepterad av Swedac (Sveriges myndighet för ackreditering).

Läs mer här

Nyheter från Sigill

Visa äldre nyheter

16 november 2023

Jordbruksekonomisk konferens på SLU

Så vitt man vet är var årets jordbruksekonomiska konferens den första konferensen, arrangerad på SLU, med specifikt fokus på ekonomi sedan 1991

26 oktober 2023

IP Livsmedel 2024 – nu är den här

Nu är en ny utgåva av Sveriges största livsmedelstandard publicerad – läs mer här om nya IP Livsmedel 2024

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.