Vi utvecklar och förvaltar IP-standarden, den ledande svenska oberoende standarden för certifiering av mat och blommor

 

 

Bli en trygg leverantör

Vi erbjuder företag certifiering enligt internationell modell för en hållbar produktion av både livsmedel och blommor.

En certifiering enligt IP-standarden kan innebära flera affärsmässiga fördelar för en verksamhet. Vid offentlig upphandling är ett IP-certifikat giltigt som verifikat vid uppföljning och inga ytterligare leverantörsförsäkringar blir nödvändiga.

Svenskt Sigill-märkningen som bygger på IP-certifiering enligt Sigillnivån kan användas för att på ett tydligt, enkelt och trovärdigt sätt tala om att blomman eller maten kommer från en svensk odling eller uppfödning som tar hänsyn till djur och natur.

Certifiering anpassad till företagets verksamhet

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen.

Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.