IP Sigill Biodling

IP Sigill certifiering för Biodling

IP Sigill certifiering av biodling ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för dig som biodlare att uppfylla konsumenternas förväntningar.

IP Sigill Biodling syftar till en säker och hygienisk produktion med full spårbarhet samtidigt som bina hanteras ansvarsfullt. Viktiga delar är förebyggande arbete mot bisjukdomar, ansvarsfull användning av mediciner och kemiska produkter samt åtgärder för att undvika kontaminering av honungen vid skattning.

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt sigill märkningen här. 

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Sigill Biodling. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).