Biodling

Certifieringssystem för kvalitetssäkrad biodling och honungshantering

IP Sigill Biodling är ett heltäckande kvalitetssäkringssystem för hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar riktat till biodlingsföretag. IP Sigill Biodling lever upp till krav från kunder och myndigheter inom dessa områden. Kvalitetssäkringssystemet är speciellt anpassat för dig som biodlare och passar både små och stora biodlingsföretag.

Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Oberoende kontroll

Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).