Kontrollen av IP-standarden genomförs av de oberoende certifieringsorganen.

Certifieringsorgan

Certifieringsorganen gör revision hos företag som vill bli certifierade. Om reglerna i IP-standarden uppfylls utfärdar de ett certifikat. Därefter gör certifieringsorganen regelbundna revisioner hos företaget. Att de har kompetens och rutiner för detta kontrolleras av Swedac, dvs Swedac ackrediterar certifieringsorganen. Certifieringsorganen är helt fristående från Sigill Kvalitetssystem och får inte heller ha någon koppling till de företag de certifierar. Du kan själv fritt välja certifieringsorgan.