Kontrollen av IP-standarden genomförs av de oberoende certifieringsorganen.

Certifieringsorgan

Certifieringsorganen gör en inträdesrevision hos företag som vill bli certifierade. Om reglerna i IP-standarden uppfylls utfärdar de ett certifikat. Därefter gör certifieringsorganen regelbundna revisioner.

Swedac ackrediterar certifieringsorganen för att kontrollera att de kompetens och rutiner för att genomföra revisioner och utfärda certifikat. 

IP-standarderna är en 3-parts certifiering vilket innebär att certifieringsorganen är helt fristående från Sigill Kvalitetssystem AB. Revisorn som utför revisionen får inte heller ha någon koppling till företagen de certifierar. Du väljer själv vilket certifieringsorgan som ska certifiera din verksamhet.