IP Kolkrediter

IP-certifiering för Kolkrediter

IP-certifieringen för kolkrediter lanseras den 1 juli 2024. Syftet med att lansera en tredjepartsstandard är att skapa en trovärdig marknad för kolsänkor med biokol, men också att anpassa de riktlinjer som finns internationellt till svenska förhållanden. Marknaden för kolsänkor växer och därför börjar det uppstå ett behov av kontroll och certifiering.

IP Kolkrediter innehåller krav såsom hur biokolet som sprids har framställts, kvantifiering av kolbindningen och spårbarhet. Det finns ingen Sigill-nivå för certifieringen. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).