Läs om våra olika certifieringar och vilka regler som gäller för dessa

Reglerna gäller generellt för all verksamhet inom företaget som berör den certifierade produktionen. Regler för tillvalsnivåerna Klimatcertifiering och Naturbeteskött hittar ni under respektive certifiering.