Svenskt Sigill-märket visar att produkten kommer från verksamhet som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå eller Tillvalsnivå.

Om Svenskt Sigill märkning

 

 

Produktmärkningen Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Bara produkter som klarar de hårt ställda kraven och är certifierade enligt IP-standardens Sigill- eller tillvalsnivå får lov att använda märket.

Helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och hög kännedom hos konsument

Svenskt Sigill märken har hög kännedom hos konsument. Runt 75-80% av svenska konsumenter känner igen märket. Många konsumenter efterfrågar märkningar som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och samtidigt garanterar svenskt ursprung. Svenskt Sigill kan erbjuda detta till konsumenten. Att märket vilar på en tredjepartscertifiering som garanterar att oberoende kontroller görs på odlingen eller gården uppskattas av konsumenten. De konsumenter som känner till Svenskt Sigill-märket har ett mycket högt förtroende för märkningen.

När får Svenskt Sigill-märket användas?

För att märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Svenskt Sigill-märke måste produkterna komma från en IP Sigill-certifierad odling eller djuruppfödare. Genom att märka dina produkter med Svenskt Sigill kan du visa upp det arbete som lagts ner för att klara kvalitetssäkringen.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Mat och blommor som kommer från svensk odling och djuruppfödning som är certifierad enligt Sigillnivån med tillvalet Klimatcertifiering kan bära märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad.

Svenskt Sigill Naturbeteskött
Kött som kommer från svenska gårdar som är certifierade enligt Sigillnivån med tillvalet Naturbeteskött kan bära märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Vilken typ av produkter har Svenskt Sigill märke?

Idag hittar konsumenter märkningen Svenskt Sigill på mängder av svenska livsmedel och blommor. Svenskt Sigill finns på till exempel tomater, äpplen, frysta grönsaker, färska örter, tulpaner, julstjärnor, griskött, nötkött, kyckling, svamp och honung.

Märkeslicens och regler

För att få använda Svenskt Sigill märke krävs ett avtal eller godkännande om märkning. Avtalet är en överenskommelse om villkoren för användning av märkningen.

Villkor för användning av märket hittar du också i Märkningsregler 2023

För att märka eller marknadsföra produkter och/eller marknadsföra en verksamhet med märket Svenskt Sigill måste produkterna komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödning.

För oförädlade produkter från din egen verksamhet behövs inget extra avtal för att använda Svenskt Sigill märke. Då fungerar ditt certifikat på IP-standardens Sigill- eller tillvalsnivå som märkeslicensavtal.

Hör av er till oss, på info@sigill.se om ni har frågor om användning av Svenskt Sigill eller tillvalsmärkena för Klimatcertifierad och Naturbeteskött.

Logotypen för produktmärket Svenskt Sigill

För att märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Svenskt Sigill-märket måste produkterna som förädlas komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödare. Genom att märka dina produkter med Svenskt Sigill kan du visa upp det arbete som lagts ner för att klara kvalitetssäkringen

För bästa genomslag och igenkänning ska man använda Svenskt Sigill-märket i fyrfärg, men i de fall det inte går att trycka i färg finns det ett vitt och ett svart/vitt märke. Vitt märke används på förpackningar mot färgad bakgrund. Svart/vitt märke används på förpackningar när man inte kan trycka i färg.

Se Varumärkesmanual för märkare för grafiska riktlinjer och exempel på hur Svenskt Sigill kan användas i kommunikationen.