IP Allmänna Villkor

IP Allmänna Villkor

I IP Allmänna Villkor beskrivs övergripande krav på företag som ska certifieras, samt detaljerade krav på ackrediterade certifieringsorgan; hur revision ska genomföras och vilken kompetens de ska ha.

För att certifiera verksamheten behöver kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

Villkor för certifiering

Här kan du se och bläddra i regelhandboken.

Preview General regulations 2022

Regelhandbok för IP Allmänna Villkor går att beställa här.

Krav på kompetens för revisorer

Revisorer som certifierar enligt IP-standarden ska ha kunskap om certifiering i allmänhet, om IP-standarden och om den verksamhet som certifieras. 

Här hittar du en matris som beskriver kompetenskraven.

MF Kompetens 2022 1

Standarddokument

IP-standaren består av IP Allmänna villkor och regelhandböcker med produktionsregler för primärproduktion, livsmedelsförädling och justa arbetsvillkor. Här hittar du en tabell med de dokument som gäller just nu. 

Gällande Standarddokument 2023 3

Det är viktigt att alla ackrediterade certifieringsorgan bedömer kraven i IP-standarden på samma sätt. De frågor som dyker upp utreds tillsammans med certifieringsorganen och en tolkningsvägledning fastställs. Här hittar du dem.

Kalibreringslogg Anvisning

Kalibreringslogg 2023 05 09