IP Allmänna Villkor

IP Allmänna Villkor

I IP Allmänna Villkor beskrivs övergripande krav på företag som ska certifieras, samt detaljerade krav på ackrediterade certifieringsorgan; hur revision ska genomföras och vilken kompetens de ska ha.

För att certifiera verksamheten behöver kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

Ladda ner IP Allmänna villkor i digitalt PDF-format här:

IP Allmänna villkor 2022:1

1 juli 2024 börjar IP Allmänna villkor 2024:1 gälla.

IP Allmänna villkor 2024:1

 

In English

Download a digital version of General regulations 2022 here as PDF:

General regulations 2022:1

On July 1, 2024, IP General Terms and Conditions 2024:1 will apply.

General regulations 2024:1

 

Suomen kielellä

IP Yleiset Ehdot 2024:1