IP Allmänna Villkor

IP Allmänna Villkor

I IP Allmänna Villkor beskrivs övergripande krav på företag som ska certifieras, samt detaljerade krav på ackrediterade certifieringsorgan; hur revision ska genomföras och vilken kompetens de ska ha.

För att certifiera verksamheten behöver kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

Ladda ner IP Allmänna villkor i digitalt PDF-format här:

IP Allmänna villkor

Villkor för certifiering

Om du hellre vill beställa en fysisk variant av IP Allmänna villkor i pappersform går det att göra en beställning här

 

In English

Download a digital version of General regulations 2022 here as PDF:

General regulations 2022

If you would rather order a physical version of the General regulations 2022, please click here.

 

Krav på kompetens för revisorer

Revisorer som certifierar enligt IP-standarden ska ha kunskap om certifiering i allmänhet, om IP-standarden och om den verksamhet som certifieras. 

Här hittar du en matris som beskriver kompetenskraven.

MF Kompetens 2022 1

MF Kompetens 2024 1

 

Standarddokument

IP-standaren består av IP Allmänna villkor och regelhandböcker med produktionsregler för primärproduktion, livsmedelsförädling och justa arbetsvillkor. Här hittar du en tabell med de dokument som gäller just nu. 

Gällande Standarddokument 2023 3

Det är viktigt att alla ackrediterade certifieringsorgan bedömer kraven i IP-standarden på samma sätt. De frågor som dyker upp utreds tillsammans med certifieringsorganen och en tolkningsvägledning fastställs. Här hittar du dem.

Kalibreringslogg Anvisning

Kalibreringslogg 2023 10 05