Allmänna Villkor

IP Allmänna Villkor

I IP Allmänna Villkor beskrivs övergripande krav på företag som ska certifieras, samt detaljerade krav på ackrediterade certifieringsorgan; hur revision ska genomföras och vilken kompetens de ska ha.

För att certifiera verksamheten behöver kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

Villkor för certifiering.pdf

 

Regelhandbok för IP Allmänna Villkor går att beställa här.

 

Krav på kompetens för revisorer

Revisorer som certifierar enligt IP-standarden ska ha kunskap om certifiering i allmänhet, om IP-standarden och om den verksamhet som certifieras. 

Här hittar du en matris som beskriver kompetenskraven.

Krav på kompetens för revisorer 2020_1.pdf

 

Standarddokument

IP-standaren består av IP Allmänna villkor och regelhandböcker med produktionsregler för primärproduktion, livsmedelsförädling och justa arbetsvillkor. Här hittar du en tabell med de dokument som gäller just nu. 

IP Standarddokument 2020-1.pdf

 

Kalibreringslogg

Det är viktigt att alla ackrediterade certifieringsorgan bedömer kraven i IP-standarden på samma sätt. De frågor som dyker upp utreds tillsammans med certifieringsorganen och en tolkningsvägledning fastställs. Här hittar du dem.

Kalibreringslogg-anvisning.pdf

Kalibreringslogg 2020-09-11.xlsx

 

 

 


© Upphovsrätten till IP Allmänna Villkor tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.