CERTIFIERING AV ARBETSVILLKOR

Certifiering enligt IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor erbjuder stöd och tydlig vägledning till företag som vill kvalitetssäkra sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Med en certifiering enligt IP arbetsvillkor uppfylls arbetsmarknadens lagar och regler.

Certifikat med hög trovärdighet
Certifieringen erbjuder också stöd och tydlig handledning för att uppfylla de krav som ställs på en arbetsgivare, oavsett om man har anställd personal eller inhyrd bemanningspersonal.
 

Certifikatet är ett kvitto på att lagstiftning och branschriktlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar följs i företaget. Certifieringen är utvecklad tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området och har hög trovärdighet som verifikat vid försäljning av tjänster och produkter till både internationella företag samt inom offentlig upphandling. 

IP Arbetsvillkor gör ingen skillnad på anställd eller inhyrd personal utan omfattar all arbetskraft inom företaget. För att bli certifierad ska företaget uppfylla reglerna i regelhandboken och godkännas vid en revision som görs av ett oberoende certifieringsorgan.

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).

IP Arbetsvillkor produktblad.pdf