CERTIFIERING AV IP ARBETSVILLKOR

IP-certifiering för IP Arbetsvillkor

Med en certifiering mot IP Arbetsvillkor kan du visa dina kunder att företaget tar ansvar för arbetsmiljön och erbjuder goda arbetsvillkor. Reglerna i IP Arbetsvillkor är baserade på det som arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. På så sätt är IP Arbetsvillkor också en trygghet vid myndighetskontroll. Certifieringen erbjuder stöd och tydlig handledning för dig som arbetsgivare, oavsett om man har anställd personal eller inte.

För vilka typer av företag

Alla företag med arbetskraft och inom alla olika branscher kan certifiera sig mot IP Arbetsvillkor och det äringen skillnad på om personalen är anställd hos dig eller hos någon annan arbetsgivare , t ex hos ett bemanningsföretag, all arbetskraft omfattas av certifieringen.

Du som redan har en certifiering mot någon annan certifiering inom IP standarden kan komplettera sin befintliga certifiering med IP Arbetsvillkor.

Produktblad IP Arbetsvillkor 2022.pdf

Svenskt Sigill-märkning

Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning kombinerat med symbolen för arbetsvillkor på sina produkter. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).