CERTIFIERING AV IP ARBETSVILLKOR

IP-certifiering för IP Arbetsvillkor

Certifiering mot IP Arbetsvillkor är ett effektivt sätt att visa kunder och potentiella kunder att företaget tar ansvar för arbetsmiljön och erbjuder goda arbetsvillkor. Reglerna i IP Arbetsvillkor är baserade på det som arbetsmarknaden och lagen kräver gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och socialt ansvar. På så sätt är IP Arbetsvillkor en trygghet vid myndighetskontroll. Certifieringen erbjuder stöd och tydlig handledning för dig som arbetsgivare, oavsett om man har anställd personal eller inte.

För vilka typer av företag

IP Arbetsvillkor gör ingen skillnad på om personalen är anställd hos dig eller hos någon annan arbetsgivare , t ex hos ett bemanningsföretag, all arbetskraft omfattas av certifieringen.

Du som redan har en certifiering mot någon annan certifiering inom IP standarden kan komplettera sin befintliga certifiering med IP Arbetsvillkor.

IP Arbetsvillkor produktblad.pdf

Svenskt Sigill-märkning

Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning kombinerat med symbolen för arbetsvillkor på sina produkter. Läs mer om Svenskt sigill märkningen här.

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).