Öka din konkurrenskraft

IP-certifiering är ett kvitto på att produktionen motsvarar kundernas krav och underlättar din affär.

Steg för steg till IP-certifiering


1. Läs reglerna som gäller för din verksamhet. Du hittar dem här.

2. Välj den nivå som passar din verksamhet och behov.

3. Gör de förändringar som behövs för att uppfylla reglerna.

4. Anmäl till ett certifieringsorgan att du vill certifiera verksamheten. Du hittar dem här

5. Bestäm datum för inträdesrevision med certifieringsorganet du har valt. Vid revisionen är det viktigt att vara väl förberedd, ju mer som är på plats desto fortare får du certifikatet.

6. Genomför inträdesrevisionen och åtgärda eventuella avvikelser.

7. Erhåll ditt certifikat - GRATTIS!

UPPGIFT OM DITT CERTIFIKAT TILL KUNDERNA

Direkt när du har fått ditt certifikat och betalat årsavgiften till Sigill Kvalitetssystem lägger vi upp ditt företag på www.sigill.se/certifierade-foretag/ så att dina kunder kan se att du är certifierad. Det är också möjligt för dina kunder att prenumerera på uppgifter om din IP-certifiering så att de alltid har rätt information. Kontakta oss på info@sigill.se för mer information.

VÄLJ DEN NIVÅ SOM PASSAR DIN VERKSAMHET

IP-standarden erbjuder tre nivåer av certifiering för livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Du kan också lägga till certifiering av bra arbetsvillkor. Beroende på företagets verksamhet och krav från dina kunder kan du välja den nivå som passar dig. Information om regler och kostnader för din verksamhet hittar du här.