Prydnadsväxter & Plantskola

Certifiering av Prydnadsväxter & Plantskola

Sigill Kvalitetssystem erbjuder idag den största standarden för svensk produktion av prydnadsväxter. Märket Svenskt Sigill visar att produkten är svenskodlad med höga krav på minskad miljöpåverkan.

Kvalitetssäkrade prydnadsväxter & plantskola

Svenskodlade blommor med höga krav på minskad miljöpåverkan.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för Prydnadsväxter & Plantskola finns på Sigillnivå med Klimatcertifiering som möjligt tillval. För odling av Prydnadsväxter & Plantskola finns en handbok för Sigillnivån där tillval Klimatcertifiering ingår.

Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom miljö samt krav som går utöver lagen.

  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.

  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Frivilligt tillval för klimatcertifiering
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att producenten genomför ytterligare åtgärder för att minska klimatpåverkan, t ex att spara energi och kväve, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Producenten får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad.

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).