IP Prydnadsväxter & Plantskola

IP Sigill certifiering av Prydnadsväxter & Plantskola

IP Sigill certifiering av prydnadsväxter och plantskola ger en produktion med minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för dig som odlare att uppfylla konsumenternas förväntningar.

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola syftar till en hållbarare produktion av blommor och andra prydnadsväxter. Miljöpåverkan minimeras genom systematiskt arbete för friska plantor och effektiv användning av insatsvaror. Viktiga delar är en optimerad användningen av gödsel och hållbar användning av vatten, förebyggande åtgärder mot skadegörare och ansvarsfull användning av växtskyddsmedel. Dessutom genomförs specifika insatser för att bevara och öka den biologiska mångfalden på IP-certifierade plantskolor.

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och kräver ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om utfasning av fossil energi och effektivare utnyttjande av kväve. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här. 

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt Sigill märkningen här. 

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).