IP Sigill Fisk & Skaldjur

IP Sigill certifiering för Fisk & Skaldjur

IP Sigill certifiering för fisk och skaldjur avser fisk och skaldjur uppfödda i slutna system på land och ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för producenterna att uppfylla konsumenternas förväntningar.

Reglerna i IP Sigill Fisk & Skaldjur syftar till att skapa hög djurvälfärd samtidigt som miljöpåverkan minimeras genom rätt hantering av vatten och gödsel samt minskad användning av ohållbara foderråvaror. För att ge djuren ett bra liv finns förutom regler kring skötsel, tillsyn och smittskydd också krav på åtgärder som ger ökade förutsättningar för naturligt beteende.

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och innehåller de viktigaste åtgärderna för att minska påverkan på klimatet, utan att för den skull ge avkall på djurvälfärden. Spillvatten och näringsämnen ska utnyttjas i odling, energieffektiviserande åtgärder ska vidtas och användningen av ohållbara fodermedel som fiskmjöl är ytterligare begränsad. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Fisk & Skaldjur. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här.

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt sigill märkningen här.

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Sigill Fisk & Skaldjur. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).