IP Växtodling

IP-certifiering för växtodling

IP-certifiering av växtodling ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för dig som odlare att uppfylla konsumenternas förväntningar. IP-standarden har tre nivåer med ökande ambitionsgrad, för att passa företag med olika behov.

IP-certifiering av växtodling ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för dig som odlare att uppfylla konsumenternas förväntningar. IP-standarden har tre nivåer med ökande ambitionsgrad, för att passa företag med olika behov.

IP Växtodling Grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet och redlighet i nivå med lagstiftning.

IP Sigill Växtodling har en högre ambition. Miljöpåverkan minimeras genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror. Viktiga delar är en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfullt uttag av bevattningsvatten. Dessutom genomförs specifika insatser för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och kräver ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om utfasning av fossil energi och effektivare utnyttjande av kväve. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Växtodling. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här.

Svenskt Sigill-märkning

Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt Sigill märkningen här. 

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Växtodling. 

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).