SYSTEMAVGIFT IP VÄXTODLING

Årlig systemavgift för IP Växtodling

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

 IP Växtodling grundcertifiering

Systemavgift-IP-Växtodling-Grundcertifiering-2022.pdf

IP Sigill Växtodling

Systemavgift-IP-Sigill-Växtodling-2022.pdf