Certifieringsorgan

Certifieringsorgan som certifierar enligt IP Sigill Spannmål & Oljeväxter och IP Spannmål & Oljeväxter Grundcertifiering

Certifieringsorganen (CO) i listan nedan är godkända (ackrediterade) av myndigheten Swedac för certifiering enligt IP-standarden. Det innebär att Swedac godkänt certifierings-organens kompetens och oberoende.

De certifieringsorgan som certifierar enligt IP Sigill Spannmål & Oljeväxter och IP Spannmål & Oljeväxter Grundcertifiering är följande: 

HS Certifiering AB

Intertek Certification AB

Kiwa Certifiering

SMAK Certifiering AB