IP-Standarden underlättar handel med hållbarare mat och blommor

Om IP-standarden

Hållbarare produktion

Trygg och säker mat är en självklarhet för de flesta, många vill också veta att maten har framställts på ett hållbart sätt. Därför finns IP-standarden. Den beskriver hur mat och blommor ska produceras på ett sätt som leder till högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för bönder och odlare att uppfylla konsumenternas förväntningar. Det finns också möjlighet att certifiera bra arbetsvillkor. Läs mer om vilka krav som ställs i på de olika nivåerna i regelhandböckerna som du hittar här.

Anpassad för Norden med vetenskap som grund

Klimatet, lagstiftningen och de geografiska förutsättningarna i Norden är skiljer sig från resten av Europa. Till exempel används betydligt mindre växtskyddsmedel och antibiotika och arbetsmarknaden fungerar annorlunda. IP-standarden är utformad för att ta vara på detta. Samtidigt följer vi ständigt forskningen om vilka åtgärder som ger störst nytta för livsmedelssäkerheten, djuren och miljön, så att IP-standarden alltid gör skillnad på riktigt.

Öppet för insyn och påverkan

Sigill Kvalitetssystem driver IP-standarden tillsammans med Standardrådet. I Standardrådet är öppet för alla företag och organisationer som har nytta av att det finns livsmedel och blommor från certifierad produktion på marknaden. På så sätt är det möjligt för alla som använder IP-standarden att hålla sig uppdaterade och påverka innehållet.Läs mer om Standardrådet här.

Tre regelnivåer och kompletteringsregler

Reglerna i IP-standarden finns i tre nivåer med ökande ambitionsgrad, för att passa företag med olika behov. Den är baserad på ISO 17067 och accepterad av Swedac (Sveriges myndighet för ackreditering).

IP Allmänna Villkor beskriver övergripande krav på verksamheter som ska certifieras och detaljerade krav på ackrediterade certifieringsorgan.

IP-Grund certifiering innehåller krav som baseras på gällande lagstiftning.
IP-Sigill certifiering är mer ambitiös. Kraven syftar till att minimera miljöpåverkan och öka djurvälfärden ytterligare.

Läs mer om IP-Grund och IP-Sigill certifiering för respektive område

Tillvalsnivåerna ställer extra krav inom utvalda produktionsaspekter och finns tillgängliga för olika produktionsområden.

Svenskt Sigill-märkning på produkter, som ingår i verksamhetens certifiering, är en möjlighet för alla företag som har certifiering på Sigill- och Tillvalsnivån utan tillkommande kostnader.

IP Arbetsvillkor är en möjlighet för alla typer av verksamheter att certifiera sjysta arbetsvillkor, oberoende av annan certifiering.