IP Sigill Kyckling & Ägg

IP Sigill certifiering av Kyckling & Ägg

IP Sigill certifiering av kyckling och ägg ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för producenterna att uppfylla konsumenternas förväntningar.

Reglerna i IP Sigill Kyckling & Ägg syftar till att skapa hög djurvälfärd samtidigt som miljöpåverkan minimeras. För att ge djuren ett bra liv finns förutom regler kring skötsel, tillsyn och smittskydd också krav på åtgärder som ger ökade förutsättningar för naturligt beteende. Till exempel utevistelse för värphönsen och extra sysselsättning för kycklingarna.  

För att minska miljöpåverkan har insatser vid foderproduktionen stor betydelse. Viktiga delar är en genomtänkt växtföljd, optimerad användningen av gödsel och vatten, förebyggande åtgärder mot skadegörare, ansvarsfull användning av växtskyddsmedel samt åtgärder för ökad biologisk mångfald. 

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och kräver ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet utan att för den skull ge avkall på djurvälfärden. Det handlar bland annat om klimatcertifierat spannmål i fodret, utfasning av fossil energi och effektivare utnyttjande av kväve. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Kyckling & Ägg. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här.

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt sigill märkningen här. 

IP Arbetsvillkor kan kombineras med andra IP-certifieringar.

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).