Livsmedel

Certifiering av livsmedel - hantering och förädling

IP Livsmedel Grundcertifiering syftar till att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. Reglerna i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Certifierade företag revideras av oberoende certifieringsorgan.

IP Livsmedel

IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

IP-standarden har tre nivåer; Sigillnivån, grundnivån och tillvalsnivån. IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.

Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram som ofta lever upp till kraven från kunder och myndigheter. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

Certifierade produkter efterfrågas
De största svenska/nordiska handelskedjorna (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel) rekommenderar idag IP Livsmedel som ett sätt för små- och medelstora företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet. Med IP Livsmedel kan ni tryggt svara ja när handelns inköpare frågar om kvalitetscertifiering. Cirka 1200 livsmedelsföretag är idag certifierade, och nya tillkommer hela tiden.

Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).

Har ni IP Sigill-certifierad råvara i era produkter finns möjlighet att märka med kontroll- och urspungsmärket Svenskt Sigill.

Här kan ni ladda ner ett produktblad:

IP Livsmedel produktblad.pdf