IP Livsmedel

IP-certifiering av livsmedel - hantering och förädling

Certifiering mot IP Livsmedel är ett effektivt sätt att visa kunder att livsmedelssäkerheten är på plats i produktionen. Certifiering av livsmedelssäkerhet är ofta ett krav för att få leverera, bland annat till dagligvaruhandeln och grossister. Reglerna i IP Livsmedel är baserade på lagstiftningen, på så sätt är IP Livsmedel också en trygghet vid myndighetskontroll.

För vilka typer av livsmedelsföretag?

IP Livsmedel fungerar lika bra för alla typer av livsmedelsföretag, såväl förädlare, packerier, grossister och slakterier som restaurangverksamhet med flera. Den passar också för företag utan fysisk hantering, t ex matmäklare/traders.

Fördelar med IP Livsmedel
Eftersom IP Livsmedel är baserad på lagstiftning och branschkrav ger den en bra överblick över de krav som finns inom området. Den är lätt att tillämpa och innehåller tydliga beskrivningar av vad som krävs för att uppfylla reglerna. Dessutom finns mallar som underlättar när kraven ska implementeras i verksamheten. För slakterier som är certifierade mot IP Livsmedel ingår också djuromsorg. Företag utan fysisk hantering av livsmedel har färre regler att leva upp till. 

IP Livsmedel är anpassad för nordiska förhållanden, det innebär att den tar hänsyn till livsmedelsbranschens struktur och förutsättningar här i norr. 

IP Livsmedel Produktblad

Tillval Svinn för restaurangverksamheter
Restaurangverksamheter kan kombinera IP Livsmedel med Tillval Svinn. Exempel på regler som ingår är mätning av matsvinn, menyplanering och tallriksstorlekar. Dessutom finns regler om kommunikation med matgäster med syfte att inspirera till minskat matsvinn från tallriken. 

Produktblad Svinn på restaurang 2022

IP märke
Märkning för IP-certifierad produktion, IP-märket, får användas av företag som är certifierade enligt IP-standardens Grund-, Sigill- eller Tillvalsnivå. Här kan ni läsa mer och ladda hem märket.

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Livsmedel.

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).