Sigill märken

Logotypen för produktmärket Svenskt Sigill

För att märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Svenskt Sigill-märket måste produkterna som förädlas eller hanteras komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödare. Genom att märka sina produkter med Svenskt Sigill visar man det arbete som lagts ner i kvalitetssäkringen.


För bästa genomslag och igenkänning ska man använda Svenskt Sigill-märket i fyrfärg, men i de fall det inte går att trycka i färg finns det ett vitt och ett svart/vitt märke. Vitt märke används på förpackningar mot färgad bakgrund. Svart/vitt märke används på förpackningar när man inte kan trycka i färg. Se Varumärkesmanual för märkare för grafiska riktlinjer och exempel på hur Svenskt Sigill kan användas i kommunikationen.