Märkeslicens och regler

Märkeslicens och regler

Alla företag som märker och/eller marknadsför sina förädlade produkter med Svenskt Sigill ska teckna ett märkningslicensavtal.

Avtalet är en överenskommelse mellan märkaren och Sigill Kvalitetssystem AB om villkoren för användningen av Svenskt Sigill-märket.

Villkoren för användning av märket anges i Handbok för Märkning och Hantering.

Den innehåller all nödvändig information. Märkningsregler 2023

För att märka eller marknadsföra produkter och/eller marknadsföra en verksamhet med märket Svenskt Sigill måste produkterna som förädlas eller hanteras komma från en IP Sigillcertifierad odling eller djuruppfödning.

Licensavgift primärproducenter, producent- organisationer eller ekonomiska föreningar

Primärproducenter, producentorganisationer eller ekonomiska föreningar som är certifierade, eller där medlemmarna är certifierade, enligt IP-Standardens Sigillnivå och som säljer sin egen certifierade råvara/produkt betalar ingen märkeslicensavgift vid marknadsföring eller märkning med Svenskt Sigill. Användning av märket ingår i den årliga systemavgiften som det certifierade företaget alternativt producentorganisationen betalar.

Licensavgift för företag som köper in IP Sigillcertifierad råvara

Företag som köper in IP Sigillcertifierad råvara och som vill märka eller marknadsföra sina produkter med Svenskt Sigill betalar en årlig märkeslicensavgift samt en rörlig avgift beräknad på varje produkts nettoförsäljning.

Hör av er till oss, på info@sigill.se om ni har frågor om användingen av märkningen och kanske vill veta mer om hur ni skulle kunna använda märkningen Svenskt Sigill eller tillvalsmärkena för Klimatcertifierad och Naturbeteskött.