Systemavgift

Systemavgift IP Sigill Biodling

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.


Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

Systemavgift Ip Sigill Biodling 2024

Rabatt systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag

    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.

  • Licensavgift för märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill ingår i systemavgiften för odlare och primärproducenter. Regler kring märkning med Svenskt Sigill, se information här. 

Korrekta uppgifter om din produktion

För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »