IP Certifierade företag

AB Hörnhems Handelsträdgård

Ort

KRISTIANSTAD

Organisationsnummer

5562246131

IP/GC/KC-nummer

IP-11-90037

KC-11-90037

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Prydnadsväxter

Arbetsvillkor

Webbsida

-