IP Certifierade företag

AB Lagergrens Handelsträdgård

Ort

LENHOVDA

Organisationsnummer

5561267740

IP/GC/KC-nummer

IP-07-90019

KC-07-90019

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola med tillval Klimatcertifiering

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Arbetsvillkor

Prydnadsväxter

Webbsida

-