IP Certifierade företag

Bärsta Lantbruk

Ort

STORA SUNDBY

Organisationsnummer

520805xxxx

IP/GC/KC-nummer

IP-04-10839

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Växtodling med tillval Klimatcertifiering IP Sigill Frukt & Grönt med tillval Klimatcertifiering

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Spannmål

Frilandsgrönsaker, potatis

Webbsida

-