IP Certifierade företag

Biofood Distribution Service Hantering AB

Ort

STOCKHOLM

Organisationsnummer

5567836472

IP/GC/KC-nummer

GC-01-26816

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering

Certifieringsorgan

Kiwa Certification AB c/o Kiwa Sweden AB

Produktion

Grossister och distributionsföretag

Webbsida

-