IP Certifierade företag

Christer Bengtsson

Ort

HÖGANÄS

Organisationsnummer

5612113935

IP/GC/KC-nummer

IP-12-81122

KC-12-81122

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Frukt & Grönt IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola

Produktion

Arbetsvillkor

Frukt

Prydnadsväxter

Webbsida

-