IP Certifierade företag

Ebbessons Grönsaker AB

Ort

BÅSTAD

Organisationsnummer

5593120271

IP/GC/KC-nummer

IP-12-61042

KC-12-61042

Försäljningskanal

Sydgrönt ek för

Certifiering

IP Sigill Frukt & Grönt IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Frilandsgrönsaker, potatis

Frilandsgrönsaker, potatis

Arbetsvillkor

Webbsida

-