IP Certifierade företag

Hagalundstomater AB

Ort

LJUNGBYHOLM

Organisationsnummer

5591846653

IP/GC/KC-nummer

IP-08-12058

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Sigill Frukt & Grönt med tillval Klimatcertifiering IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Växthusgrönsaker

Arbetsvillkor

Webbsida

-