IP Certifierade företag

Lundgrens Primörer AB

Ort

KUNGÄLV

Organisationsnummer

5566437975

IP/GC/KC-nummer

GC-14-25331

KC-14-47128

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Grossister och distributionsföretag

Arbetsvillkor

Webbsida

-