IP Certifierade företag

Nibble Lantbruk AB

Ort

VÄSTERÅS

Organisationsnummer

5564982568

IP/GC/KC-nummer

IP-19-30202

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Gris IP Sigill Växtodling med tillval Klimatcertifiering

Certifieringsorgan

Kiwa Certification AB c/o Kiwa Sweden AB

Produktion

Smågrisproduktion

Slaktsvinproduktion

Spannmål

Webbsida

-