IP Certifierade företag

Tåkerngrönt AB

Ort

VÄDERSTAD

Organisationsnummer

5567647424

IP/GC/KC-nummer

IP-05-12223

KC-05-12223

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Frukt & Grönt med tillval Klimatcertifiering

Certifieringsorgan

HS Certifiering AB

Produktion

Arbetsvillkor

Växthusgrönsaker

Webbsida

-