IP Certifierade företag

Tkach Julia (Varenychna Gotland)

Ort

Klintehamn

Organisationsnummer

750884xxxx

IP/GC/KC-nummer

GC-09-27455

KC-09-47127

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

HS Certifiering AB

Produktion

Övrig livsmedelsförädling

Arbetsvillkor

Webbsida

-