Blir en trygg leverantör genom att certifiera ditt företag

IP-standarden är öppen för alla företag och anslutning till systemet är frivilligt

 

Certifieringar

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

Certifiering i nivåer
För att passa standardens intressenter finns inom IP möjlighet att certifiera alla delar av produktionskedjan genom olika inriktningar/moduler och nivåer. Företaget väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt.
 
Grundnivå
Grundnivån omfattar livsmedelssäkerhet och djuromsorg i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.  

Sigillnivå
Sigillnivån omfattar grundnivån och dessutom kriterier som går utöver de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med miljömärkningen Svenskt Sigill.

Tillval Klimatcertifiering
Tillval Klimatcertifiering omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier som minskar verksamhetens klimatpåverkan. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.

Tillval Naturbeteskött
Tillval Naturbeteskött omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier för att säkerställa att djuren betat på de svenska naturbetesmarkerna. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Naturbeteskött.

Kompletteringsmodul
Del av standarden som omfattar extra åtaganden inom ett särskilt regelområde, som är relevant för den certifierade produktionen, men ligger utanför standardens kärnområde, till exempel arbetsvillkor. Är man certifierad på grundcertifieringsnivån, Sigillnivån eller tillvalsnivån kan man komplettera befintlig certifiering med en eller flera kompletteringsmoduler. Certifiering mot enbart kompletteringsmoduler är också möjligt.

Gör så här för att ansluta och certifiera företagets verksamhet

Gå in på sidorna för den standardmodul du är intresserad av, du hittar alla under Områden & regler.  Ta kontakt med ett certifieringsorgan och tala om att du är intresserad av att certifiera din verksamhet enligt IP och vilken standardmodul det gäller. Ni får då information om hur detta går till och en prisuppgift från certifieringsorganet. När ni valt ett certifieringsorgan skickar ni en ansökan till dem. Ansökningsblankett fås av certifieringsorganet.
Ansökningen behandlas därefter av certifieringsorganet och de skickar också en kopia till oss (Sigill Kvalitetssystem AB). Efter ansökan kommer ni tillsammans med certifieringsorganet att planera den fortsatta certifieringsprocessen.

Systemavgift och revisionskostnad
För anslutning till IP-standarden betalas en årlig systemavgift till Sigill Kvalitetssystem AB. Årsavgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten och betalas från månad för ansökan till certifieringsorganet. Fakturan skickas ut i samband med ansökan till certifieringsorganet.

Kostnad för revision tillkommer och betalas till ert valda certifieringsorgan.

Certifikat och lista över certifierade företag
Certifikatet visar att ditt företags verksamhet är certifierad och uppfyller kraven i standarden. Varje certifikat har ett unikt nummer. För Sigillnivån är det ett IP-nummer, för Grundnivån är det ett GC-nummer och för en Kompletteringsmodul är det ett KC-nummer. De certifierade företagen publiceras på Sigill Kvalitetssystem AB:s hemsida, om företaget gett sitt samtycke. Listan uppdateras dagligen.

IP trappan 2020 till web.jpg