Ladda ner Sigillmärken

Ladda ner Sigillmärken

Svenskt Sigill
Används på förpackningar och i kommunikation av Svenskt Sigill, t ex i en annons eller online på en hemsida.

För tryck

Ladda ner Svenskt Sigill-märket i fyrfärg för tryck (CMYK)
Ladda ner Svenskt Sigill-märket i fyrfärg för tryck (PMS)
Ladda ner Svenskt Sigill-märket i vitt för tryck
Ladda ner Svenskt Sigill-märket i svart/vitt för tryck 


Online

Ladda ner Svenskt Sigill-märket i fyrfärg för kommunikation online

 

Tillvalsmärke Klimatcertifierad

Används på förpackningar som är certifierade enligt tillvalet Klimatcertifierad, eller i kommunikation av tillvalet, exempelvis annonser och online.


För tryck

Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad i fyrfärg för tryck
Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad i vitt för tryck
Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad i svart/vitt för tryck 

Online

Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad i fyrfärg för kommunikation online

 

Vid de tillfällen mindre märke behövs på förpackning används denna.
Minsta storlek 15 mm eller större.

 

För tryck
Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad 15 mm i fyrfärg för tryck

Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad 15 mm vitt för tryck

Ladda ner tillvalsmärket Klimatcertifierad 15 mm svart/vitt för tryck

 

Tillvalsmärke Naturbeteskött
Används på förpackningar som är certifierade enligt tillvalet Naturbeteskött, eller i kommunikation av tillvalet, exempelvis annonser och online.


För tryck

Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött i fyrfärg för tryck
Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött i vitt för tryck
Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött i svart/vitt för tryck

Online
Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött i fyrfärg för kommunikation online 

 

Vid de tillfällen mindre märke behövs på förpackning används denna.
Minsta storlek 15 mm eller större.

För tryck
Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött minimum 15 mm i fyrfärg för tryck

Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött minimum 15 mm i vitt för tryck

Ladda ner tillvalsmärket Naturbeteskött minimum 15 mm i svart/vitt för tryck

 

Märke för Sigillcertifierad kompletterad med IP Arbetsvillkor

Används på förpackningar och i kommunikation av Sigillcertifierad och som är certifierade enligt kompletteringsmodul IP Arbetsvillkor i exempelvis annonser och online.


För tryck

Ladda ner märket för Sigill och IP Arbetsvillkor i fyrfärg för tryck
Ladda ner märket för Sigill och IP Arbetsvillkor i vitt för tryck
Ladda ner märket för Sigill och IP Arbetsvillkor i svart/vitt för tryck

Online
Ladda ner märket för Sigill och IP Arbetsvillkor i fyrfärg för kommunikation online 

 

Märke för Sigillcertifierad med tillval Klimatcertifierad och kompletterad med IP Arbetsvillkor

Används på förpackningar och i kommunikation av Sigillcertifierad med tillval Klimatcertifierad och som är certifierade enligt kompletteringsmodul IP Arbetsvillkor i exempelvis annonser och online.


För tryck

Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor i fyrfärg för tryck

Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor i vitt för tryck

Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor i svart/vitt för tryck

Online
Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor i fyrfärg för kommunikation online 

 

Vid de tillfällen mindre märke behövs på förpackning används denna.
Minsta storlek 15 mm eller större.

 

För tryck
Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor minimum 15 mm i fyrfärg för tryck

Ladda ner märket för Sigill med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor minimum 15 mm i vitt för tryck


Ladda ner märket för Sigill  med tillval Klimatcertifierad och IP Arbetsvillkor minimum 15 mm i svart/vitt för tryck