2022 får IP Livsmedel tillval för matsvinn

Från och med januari 2022 kommer det gå att certifiera sin restaurang med IP Livsmedel med tillval matsvinn. En tredjepartscertifiering har hög trovärdighet och restauranger kan stolt visa att de gör allt de kan för att minska matsvinnet. Dessutom blir då matsvinnsarbete granskat av en oberoende part.

Exempel på regler som ingår i certifieringen är mätning av matsvinn, menyplanering och tallriksstorlekar. Dessutom ingår kommunikation med matgäster för att påverka deras val och leda till att matsvinnet från tallriken minskar.

Certifieringen IP Livsmedel med tillval matsvinn innebär också att företaget tar ansvar och har full koll på livsmedelssäkerheten.

Produktblad svinn på restaurang 2022.pdf

För mer information: Christina Behm Velenik, 010-184 42 24, christina.behm.velenik@sigill.se