Regeländring i IP Sigill Kyckling och Ägg 2022:1

En regeländring har gjorts i IP Sigill Kyckling och Ägg 2022:1 för att anpassa certifieringen till uppfödning av långsamtväxande hybrider.

Läs mer här