Vad är IP standard?

Certifiering anpassad till företagets verksamhet.

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.
 

Certifiering i nivåer
För att passa standardens intressenter finns inom IP möjlighet att certifiera alla delar av produktionskedjan genom olika inriktningar/moduler och nivåer. Företaget väljer själv vilken inriktning/modul och nivå verksamheten ska certifieras enligt.
 
Grundnivå
Grundnivån omfattar livsmedelssäkerhet och djuromsorg i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige.  

 

Sigillnivå
Sigillnivån omfattar grundnivån och dessutom kriterier som går utöver de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med miljömärkningen Svenskt Sigill.

 

Tillval Klimatcertifiering
Tillval Klimatcertifiering omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier som minskar verksamhetens klimatpåverkan. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad.

 

Tillval Naturbeteskött
Tillval Naturbeteskött omfattar Sigillnivån och innehåller dessutom kriterier för att säkerställa att djuren betat på de svenska naturbetesmarkerna. Certifiering enligt denna nivå berättigar till marknadsföring med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill - Naturbeteskött.

 

Kompletteringsmodul
Del av standarden som omfattar extra åtaganden inom ett särskilt regelområde, som är relevant för den certifierade produktionen, men ligger utanför standardens kärnområde, till exempel arbetsvillkor. Är man certifierad på grundcertifieringsnivån, Sigillnivån eller tillvalsnivån kan man komplettera befintlig certifiering med en eller flera kompletteringsmoduler. Certifiering mot enbart kompletteringsmoduler är också möjligt.

 

IP - Trappan
Klicka här så ser du hur IP-Certifieringen är uppbyggd