Webbinarium: Fossilfri livsmedelskedja

”Fossilfritt” är ett allt vanligare begrepp på matförpackningarna, och intresset och möjligheterna för livsmedelsföretag som på allvar vill driva en fossilfri produktion ökar. Risken är samtidigt att olika aktörer definierar “fossilfritt” olika. För att utveckla en definition av begreppet "fossilfritt" för branschen startade Sigill Kvalitetssystem projektet Fossilfri livsmedelskedja i början av 2023. Nu har det blivit dags att presentera resultatet.

Här kan du ladda ner hela projektrapporten som pdf.

Titta på webbinariet i efterhand! Den 22 augusti, kl 15-16, bjöd Sigill Kvalitetssystem med projektgrupp in till webbinariet Fossilfri livsmedelskedja. 

Klicka på länken här för att titta på det inspelade webbinariet.
Sändningen börjar 5 minuter in.

Insikterna paketerade i en guide

Arbetet har ökat vår förståelse för vilka delar av värdekedjorna som är de mest betydelsefulla att fokusera på för att minska de fossila växthusgasutsläppen, och det har därtill hjälpt oss att identifiera utmaningar och svåra frågor.

Genom vårt arbete har vi kunnat definiera flera viktiga pusselbitar, men givet hur verkligheten ser ut har vi inte kunnat skapa en enhetlig, heltäckande definition av vad som är en fossilfri livsmedelsvärdekedja. Istället har vi valt att paketera insikterna från projektet i en guide, som förhoppningsvis kan vara en vägledning på resan mot en mer fossilfri produktion.

Projektet har fokuserat på produktionsgrenarna spannmål, nötkött, öl och mjölk, som har representerats av en operativ arbetsgrupp bestående av Lantmännen, HK Scan, Spendrups och Arla.

I webbinariet inleder Ann-Louise Ingvarson, VD på Sigill Kvalitetssystem. Mikael Furu, Macklean, berättar om principer och avvägningar i projektet. Med oss har vi även Johanna Taflin från Lantmännen och Elina Matsdotter från HKScan, som berättar vad de kommit fram till inom sina respektive produktionsgrenar. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.
 

Rådgivande styrgrupp i projektet har varit:

  • KRAV
  • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  • Livsmedelsföretagen
  • Naturskyddsföreningen
  • Research Institutes of Sweden, RISE
  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Frågor om webbinariet?

Kontaktperson: Linda Linnskog Rudh, kommunikationsansvarig Sigill Kvalitetssystem. linda.linnskog.rudh@lrf.se, 0707-467047.