Certifieringsorgan som certifierar enligt IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan som certifierar enligt IP Arbetsvillkor

Certifieringsorganen (CO) i listan nedan är godkända (ackrediterade) av myndigheten Swedac för certifiering enligt IP-standarden. Det innebär att Swedac godkänt certifieringsorganens kompetens och oberoende.

De certifieringsbolag som certifierar enligt IP Arbetsvillkor är följande:

HS Certifiering AB

Kiwa Certifiering AB

SMAK Certifiering AB