Regelhandbok

Regelhandbok IP Arbetsvillkor

Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

För regelhandboken IP Arbetsvillkor som börjar gälla 2022 klickar du här

Nytt i ny utgåva av IP Arbetsvillkor 2022.pdf

Preview IP working conditions

Preview IP working conditions 2022

Fullständig regelhandbok för IP Arbetsvillkor  går att beställa här.

Åtgärdsplan att finns här:
Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2022 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Arbetsvillkor tillhör Sigill Kva
litetssystem AB.