Regelhandbok

Regelhandbok IP Arbetsvillkor

Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

Ladda ner regelhandboken i digitalt PDF-format här:

IP Arbetsvillkor 2022

Nytt i ny utgåva av IP Arbetsvillkor 2022

Regler om anställningsavtal ej i enlighet med lag

Åtgärdsplan

Om du hellre vill beställa en fysisk regelhandbok i pappersform för IP Arbetsvillkor går det att göra en beställning här

 

 

In English

Download the complete digital checklist in English for IP Working conditions 2022 here as PDF:

IP Working conditions 2022

If you would rather order a physical checklist in English for IP Working conditions 2022, please click here.

 

© Upphovsrätten till IP Arbetsvillkor tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.