Regelhandbok

Regelhandbok IP Arbetsvillkor

Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Arbetsvillkor här.

IP Arbetsvillkor-2019-1 kort för web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Arbetsvillkor (version 2019:1) går att beställa här.

Åtgärdsplan att finns här:
Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf© Upphovsrätten till IP Arbetsvillkor tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.