Regelhandbok

Regelhandbok IP Arbetsvillkor

Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken fyll i formuläret här

Preview IP working conditions

Fullständig regelhandbok för IP Arbetsvillkor (version 2019:1) går att beställa här.

Åtgärdsplan att finns här:
Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf© Upphovsrätten till IP Arbetsvillkor tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.